За нас

 

DSCN0154-222Основната дейност на ЕТ “ Рубин –Николай Филипов” е комплексно сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили и продажба на резервни части.

Представителството и управлението се осъществяват еднолично от инж.Николай Андреев Филипов.

В основата на създаването на фирмата е желанието на собственика за развитие на бизнес в областта на автоуслугите. Понастоящем дейността на фирмата се осъществява в собствена база намираща се в гр. София,община Сердика, кв. Орландовци, ул.Първа Българска Армия №13 –комплекс Рубин.Комплекса е разположен на собствен терен /2930кв.м./ 1 436кв.м. застроена и 3 594кв.м. разгъната застроена площ бояджийска камера и 2бр.пред камери, склад- магазин,офис и помещения за отдих на персонала.IMG_1945-2222

 

За поддържането на постоянни клиенти и привличане на нови допринася и високото качество на обслужване в автосервиза.

Някои от клиентите на фирмата са държавни и частни фирми и  предприятия.

Конкурентни предимства са:

 

 •  Много добра технологическа обезпеченост, даваща възможност на търговеца да извършва широка гама от услуги и да задоволява в максимална степен желанията на клиента, с което да реагира адекватно на променящите се тенденции в потребителското търсене.
 • Голяма площ на работните халета, позволяваща едновременното изпълнение на много на брой и различни по вид поръчки на леки и лекотоварни автомобили.
 •  Високо качество на извършените ремонти, което ще се постига благодарение на новата модерна техника и наличието на висококвалифициран персонал.

IMG_1926-222Бъдещата стратегия за развитие на ЕТ “ Рубин- Николай Филипов”  предвижда повишаване пазарния дял на фирмата чрез търговия с оригинални авточасти и успешното развитие на основната дейност-комплексно сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили и заемане на лидерско място на търговеца  на българския и балканския пазар чрез увеличение на натоварването на производствените мощности и производителността на труда:

 

 • Постоянно обучение на персонала
 • Балансиране между търсенето и предлагането
 • Подобряване на компетентността като се посочват пътищата за повишаване на доходите и подобряване на условията за труд и живот с оглед по нататъшното интегриране в европейското и социално пространство.

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА НА АВТОСЕРВИЗ “РУБИН”

Управленски състав и персонал:

управител – инж.Николай Филипов притежаващ необходимите знания и умения, за да извършва четирите основни функции на мениджмънта: планиране, организация, контрол и лидерство;

 • технически персонал – общо 13 души;
 • административно звено;
 • търговско звено.

Дейността на фирмата е организирана на петдневна работна седмица при 8 – часов работен ден.

Фирмата разпространява своята дейност чрез:

 • медийни реклами.
 • диплянки
 • календари
 • калъфи за резерви гуми

Основните доставчици на резервни части влагани в ремонтните дейности са: Интеркар 3000, Бодикар, Марти, Д и В ауто, Авангарди, Тарос трейд, Кобра, Инд комерс  и други.За боя, материали и консумативи: Лазурит 94; Карсистем БГ; Ирбис Аутомотив ЕООД.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>