ДОВЕРЕНИЯТ СЕРВИЗ!

Комплексно сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили, вътрешна и външнотърговска дейност.

ГОРЕЩО - новата пожарна показва ВИСOКОТО КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ!

Монтьорски, тенекеджийски и бояджийски ремонти на леки и лекотоварни автомобили и джипове.

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ!

Високо качество на извършените ремонти, което се постига благодарение на новата модерна техника и наличието на висококвалифициран персонал.

ТЕХНОЛОГИЧНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ!

Много добра технологическа обезпеченост, даваща възможност на търговеца да извършва широка гама от услуги и да задоволява в максимална степен желанията на клиента, с което да реагира адекватно на променящите се тенденции в потребителското търсене.

МЯСТОТО НА ВАШАТА КОЛА!

Голяма площ на работните халета, позволяваща едновременното изпълнение на много на брой и различни по вид поръчки на леки и лекотоварни автомобили.